غرفه نمایشگاهی

هدف کلی نمایشگاه ها معرفی محصولات و ارایه خدمات جدید برای جذب مشتریان، شناخت و اصلاح کانال های توزیع و ارتباط با آنهاست. هدف اصلی از شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی، در کوتاه مدت یا دراز مدت، افزایش فروش تولیدات یا خدمات است و برگزار کنندگان نمایشگاه علاوه بر کسب منافع و رسیدن به اهداف خود می بایست بستر لازم را برای موارد فوق آماده نمایند.
نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمایشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت های پیچیده این دوران ومابعد آن را دربر میگیرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعریف شدونسبت آن با زیست جهان انسان وفناوری در کانون توجه قرار گرفت.بر این اساس معماری وساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد های متنوعی دارد که حول کنش ارتباطی در عرصه های مختلف حیات بشری متمرکز شده است. هدف کلی نمایشگاه ها معرفی محصولات و ارایه خدمات جدید برای جذب مشتریان، شناخت و اصلاح کانال های توزیع و ارتباط با آنهاست. هدف اصلی از شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی، در کوتاه مدت یا دراز مدت، افزایش فروش تولیدات یا خدمات است و برگزار کنندگان نمایشگاه علاوه بر کسب منافع و رسیدن به اهداف خود می بایست بستر لازم را برای موارد فوق آماده نمایند.
گروه طراحان آرامند با استفاده از کارشناسان متعهد و نیروهای اجرایی مجرب برآن است تا با بهره گیری از بهترین متریال و با مدیریتی یکپارچه از پروسه بازاریابی، طراحی، ساخت، نظارت و اجرا تا تجهیز کامل و حتی مشاوره وخدمات رسانی در بخش هدایای تبلیغاتی و تصویربرداری صنعتی در زمینه طراحی غرفه های نمایشگاهی در خدمت مشتریان گرانقدر باشد.